Eratund

Baas/ Tase1

Tase 1/2

Kesktase 2

Eesmärgiks õpetada Pilatese ühenduste kooskõla liikumisel süvandamaks kontrolli ja teadlikkust kehast. Harjutustes rohkem kordinatsiooni, suurem ulatus liikumisel. Väiksem pinna stabiilsus ning liikumine kaugemal jõukeksmest. Rohkem rõhku stabiilsust ja tasakaalu hoidmist nõudvatel harjutustel. L2 viib õpilase mugavustsoonist välja. Õpilane teab harjutuste nimesid, järjekorda ja perekondade iseloomu. Kuna keha saavutab tugevust ja kontrolli, on harjutuste järjekord muutunud.

Tase 3

Eesmärgiks saavutada liikumisel sujuvus ja täpsus ühendamaks kõik kuus Pilatese printsiipi. Rõhk rohkem teostusel, variatsoonidel ja koordinatsioonil. Väiksem korduste arv, rohkem harjutusi ning rohkem sujuvust ühest harjutusest teise liikumisel. Harjutused keerukamad, rohkem väljakutset nõudvad stabiilsusele, keha ja gravitatsiooni suhtele. Õpilane on tuttav harjutuste nimede, järjekorra ja perekondadega, omandab uusi harjutusi kergemalt. Harjutuste järjekord muutunud ja asendatud keerukamata ja rohkem väljakutset nõudvamatega.

Start Pilates

Omandatakse algteadmised Pilatese põhimõtetest, sõnavarast ja treeningsüsteemist. Harjutuste tehnika õppimine toimub keha tunnetades aeglases tempos, et edasi liikuda baastasemele.

Kesktase 1

Keskendub kontsentratsioonile, kekmele ja kontrollile, eesmärgiks ehitada tugev baas edasiste nõudlikemate harjutuste jaoks. Õpetada hingamist seoses liikumisega, harjutuste nimesid, järjekorda ja perekondi, pilatese sõnavara. Õpetab Pilatesest kui liikumissüsteemist aru saama. Esitab rohkem nõudmisi lihasgruppidele ja Pilatese ühendustele. Harjutused rohkem proksimaalsed jõukeskme kontrollimiseks

Baastase

Eesmärgiks omandada algteadmised Pilatese põhimõtetest, sõnavarast, harjutuste järjekorrast, hingamisest ja treeningsüsteemist. Harjutuste tehnika õppimine toimub keha tunnetades aeglases tempos. Harjutuste sooritamiseks on oluline keskendumine ja keskmesse viimine, samuti kontroll.