Tase 3

Eesmärgiks saavutada liikumisel sujuvus ja täpsus ühendamaks kõik kuus Pilatese printsiipi. Rõhk rohkem teostusel, variatsoonidel ja koordinatsioonil. Väiksem korduste arv, rohkem harjutusi ning rohkem sujuvust ühest harjutusest teise liikumisel. Harjutused keerukamad, rohkem väljakutset nõudvad stabiilsusele, keha ja gravitatsiooni suhtele. Õpilane on tuttav harjutuste nimede, järjekorra ja perekondadega, omandab uusi harjutusi kergemalt. Harjutuste järjekord muutunud ja asendatud keerukamata ja rohkem väljakutset nõudvamatega.